Dude

38 tekstów – auto­rem jest Du­de.

Nie dzi­wi ja­koś ta zmiana obycza­ju - da­wane ro­man­tyczki chcą być wy­jeba­ne nad brze­giem ruczaju. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 czerwca 2012, 17:41

Nie licz sylab

Deszcz szczęścia spadł obok
Tu grad uderzył- roz­bi­ta ma głowa
Z czar­nej chmu­ry zos­tał obłok
Trze­ba wszys­tko zaczy­nać od nowa

Trud­niej o ty­le, ze te­raz tyl­ko błoto
Które w bag­no jak­by za szyb­ko się zmienia
Nie szarp się - nie chodzi tu o to
Szyb­ciej Cie wciągnie, poz­ba­wi złudzenia

Cze­go tonąc się człowiek nie chwyta
Przy­jaciel z brzyt­wa stoi na brzegu
Cała nadzieja z tą chwilą rozmyta
Wiedz ile zła tkwi w każdym człowieku 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 8 lutego 2012, 00:56

W stadzie gniew fakt budzi,
Że wolę człowieka, nie ludzi. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 5 lipca 2011, 22:52

Rób le­piej tak jak lu­bisz, niż tak żeby Ciebie lu­bili i nie sto­suj tej za­sady w łóżku. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 15 kwietnia 2011, 23:37

Jes­tem jed­nym z tych ludzi, którzy po zdo­byciu szczy­tu, stają na palcach. 

myśl
zebrała 76 fiszek • 16 listopada 2010, 14:09

Mogę być Twoją pa­ranoją lub obłędem, ale niedorzecznością być nie będę. 

myśl
zebrała 97 fiszek • 23 września 2010, 23:35

Praw­dzi­wa to­leran­cja to trak­to­wanie na równi Żyda i antysemity. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 15 września 2010, 17:17

Prze­myśl to, póki nie jest za późno - bo może za mało wal­czysz, a może na próżno. 

aforyzm dnia z 16 września 2010 roku
zebrał 346 fiszek • 2 czerwca 2010, 01:18

Z ca­lego zła, ja­kie ze sobą niosłaś naj­gor­sze było Two­je odejście. 

myśl
zebrała 90 fiszek • 6 kwietnia 2010, 15:05

Zaw­sze dzieliłem ludzi na dwie gru­py - ta­cy, których mógłbym za­bić i ta­cy, za których od­dałbym życie. 

myśl
zebrała 108 fiszek • 24 lutego 2010, 15:17
Dude

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dude

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Aktywność